p Wzrost płac, rent i emerytur nauczycieli w 2011 roku. - Wyższe emerytury nauczycieli 2011 - Emerytury dla nauczycieli, świadczenia kompensacyjne nauczycieli - zasady w 2013 roku

Wyższe emerytury nauczycieli 2011
Wzrost płac, rent i emerytur nauczycieli w 2011 roku.

wyższe emerytury nauczycieliWzrosną płace, świadczenia i emerytury nauczycieli w 2011 roku.


Nauczyciele otrzymają 7% podwyżkę płacy zasadniczej i dodatków do wynagrodzenia. Całkowite zarobki nauczycieli powinny być zgodne ze średnimi placami zagwarantowanymi w Karcie Nauczyciela.

Zmiana stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest konsekwencją wprowadzenia w ustawie budżetowej nowej kwoty bazowej dla tej grupy zawodowej.

 Wzrost emerytur dla nauczycieli

Na 2011 rok określone zostały dwie kwoty bazowe dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. – 2446,82 zł oraz od 1 września 2011 r. – 2 618,10 zł. Kwota bazowa obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. nie zmienia się w stosunku do kwoty obowiązującej do 31 grudnia 2010 r. Z kolei od 1 września 2011 r. wzrasta ona o 7 proc.

Samorządy do końca września 2011 r. powinny wypłacić nauczycielom podwyżki. W tym czasie muszą też uwzględnić wyrównanie ich pensji od 1 września.