p Zmiany w Karcie nauczyciela - Karta nauczyciela - zmiany - Wyższe emerytury nauczycieli 2011 - Emerytury dla nauczycieli, świadczenia kompensacyjne nauczycieli - zasady w 2013 roku

Wyższe emerytury nauczycieli 2011
Zmiany w Karcie nauczyciela

Propozycje zmian w Karcie nauczyciela to zmniejszenie ilości dni urlopu w roku dla nauczycieli. Przedstawiciele gmin, powiatów i województw zaproponowali nie 78, ale 52 dni, dla przedszkolanek tylko 35 dni. 


Ponadto proponuje się, by podwyżki i awans były zależne od faktycznego wzrostu jakości nauczyciela. Karta nauczyciela ma obejmować jedynie osoby bezpośrednio zajmujące się procesem dydaktycznym i realizujące podstawę programową, dyrektorów szkół już ma nie dotyczyć, chyba że uczą oni dzieci.

40 godzinny dzień pracy nauczyciela

Nauczyciela ma również obowiązywać, jak innych pracowników, 40 godzinny dzień pracy, w tym 20 – 22 godzinny przy tablicy. Obecnie to 18 godzin, do tego 2 godziny na zajęcia wyrównawcze.

Krótszy urlop 

Skróceniu mają ulec urlopy nauczycielskie na podreperowanie zdrowia – 36 miesięcy, jakie nauczyciel może wziąć w ciągu całej kariery zawodowej. Urlopy te liczone mają być wraz z wakacjami i przyznawane przez lekarzy ZUS i przez ZUS opłacane. Część dodatków do pensji (np. dodatek mieszkaniowy czy wiejski) ma być zlikwidowane.

Mimo iż prace nad Kartą nauczyciela trwają od 20 lat i miały się zakończyć do końca 2010 roku, przedłużono ten termin o kolejne pół roku. Związek Nauczycieli Polskich nie komentuje na razie propozycji samorządów i uważa, że to przede wszystkim parlament, powinien zająć się ewentualnymi zmianami w reformie edukacji.