p Świadczenia kompensacyjne - Dla kogo świadczenia kompensacyjne? - Świadczenia kompensacyjne - Emerytury dla nauczycieli, świadczenia kompensacyjne nauczycieli - zasady w 2013 roku

Świadczenia kompensacyjne
Dla kogo świadczenia kompensacyjne?

Emerytury nauczycieliŚwiadczenie kompensacyjne nauczyciel dostanie (wszystkie warunki spełnić należy łącznie):

* po 30 latach stażu ubezpieczeniowego, z wliczeniem studiów, w tym 20 latach przy tablicy
* ukończeniu 55 lat w latach 2009-2014 (potem wiek emerytalny będzie wydłużany do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, patrz tabela) 
* rozwiązaniu umowy o pracę
* albo po utracie pracy z powodu likwidacji szkoły lub zmniejszenia ilości klas.
Dostaną je nauczyciele:
* przedszkoli publicznych i prywatnych
* szkół publicznych i prywatnych
* młodzieżowych ośrodków socjoterapii
* specjalnych ośrodków wychowawczych i szkolno-wychowawczych
* publicznych i niepublicznych ośrodków kształcenia ustawicznego
* internatów.

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli stopniowo wygasają. Od 2009 roku nauczycielskie świadczenia kompensacyjne przysługują tylko osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy i pracującym tylko w niektórych placówkach.

Świadczenia kompensacyjne będą przyznawane do 2028 r.