p Komu należą się rekompensaty? - Dla kogo rekompensaty? - Pytania - Emerytury dla nauczycieli, świadczenia kompensacyjne nauczycieli - zasady w 2013 roku

Komu należą się rekompensaty?

Rekompensaty należą się tym, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i pracowali w zawodzie co najmniej 15 lat, ale przed 1 stycznia 2009 r. Pod warunkiem jednak, że była to praca na całym etacie i bez przerw.


Rekompensaty będą wyliczane według specjalnego wzoru, odmiennego dla mężczyzn, innego dla kobiet. Bierze się pod uwagę m.in. wiek, okresy składkowe i nieskładkowy oraz długość pracy w zawodzie.

Wyliczoną rekompensatę dodaje się do kapitału początkowego obliczonego na dzień 1 stycznia 1999 r. Wniosek o rekompensatę można składać po osiągnięciu wieku emerytalnego (60/65 lat - kobiety/mężczyźni).
Uwaga!Rekompensata nie będzie przysługiwała tym nauczycielom, którzy przejdą na świadczenia kompensacyjne lub pomostówki.