p Emerytura z Karty Nauczyciela - Co to jest emerytura z "Karty Nauczyciela"? - Pytania - Emerytury dla nauczycieli, świadczenia kompensacyjne nauczycieli - zasady w 2013 roku

Emerytura z Karty Nauczyciela

Zgodnie z „Kartą Nauczyciela” na emeryturę (bez względu na wiek) mogą przejść nauczyciele, którzy do końca 2008 r. spełnili warunki:
-30 lat stażu pracy, w tym 20 lat w oświacie ("przy tablicy") lub -25 lat stażu pracy, w tym 20 lat w szkolnictwie specjalnym, -byli zatrudnieni w szkole na co najmniej pół etatu.


Ważne! Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. nie mogą należeć do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). 
Z OFE można zrezygnować. By to zrobić należy złożyć wniosek do ZUS z prośbą o przekazanie do budżetu państwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w OFE.

Gdy nauczyciel spełni powyższe warunki, ZUS ustali emeryturę na starych zasadach, a OFE wpłaci pieniądze do budżetu państwa.