p Pomostówki nauczycieli - Dla kogo pomostówki - POMOSTÓWKI - emerytura nauczycieli - Emerytury dla nauczycieli, świadczenia kompensacyjne nauczycieli - zasady w 2013 roku

POMOSTÓWKI - emerytura nauczycieli
Dla kogo pomostówki

KOMU POMOSTÓWKI

Emerytury nauczycieliPrawo do nowych pomostówek ma tylko niewielka grupa nauczycieli, zatrudnionych w:

  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii,
  • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych.

Muszą mieć ukończone 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), mieć 20 lub 25-letni staż ubezpieczeniowy i przepracować w tych instytucjach minimum na pełnym etacie 15 lat, z tego choć jeden dzień przed 1 stycznia 1999 r. i po 31 grudnia 2008 r. Jeśli pracowali na część etatu, nie dostaną pomostówki, tylko takie samo świadczenie kompensacyjne.