p Emerytury dla nauczycieli, świadczenia kompensacyjne nauczycieli - zasady w 2013 roku

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli?

Od 2009 roku świadczenia kompensacyjne obowiązują tylko niektórych nauczycieli. Dowiedz się czy Ty też masz prawo do świadczenia kompensacyjnego>>

Zmiany w emeryturach dla nauczycieli

Poznaj najnowsze zmiany i nowelizacje dotyczące emerytur nauczycielskich. Bądź na bieżąco.

Kto ma prawo do pomostówek?

Dowiedz się czy masz prawo do pomostówki, jakie warunki trzeba spełniać, by móc ją otrzymać.

 

Przechodzenie na emeryturę nauczycieli

Nowe przepisy odnośnie emerytur nauczycielskich weszły w życie 1 stycznia 2009 r. Według nich nauczyciele nadal mogą przechodzić na emeryturę bez względu na wiek. Nauczyciele objęci Kartą Nauczyciela mogą również skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę ze względu na obniżony wiek emerytalny z powodu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub wykonywanie pracy o szczególnym charakterze.

Wcześniejsza emerytura nauczycieli

Obecnie nauczyciel lub inny pracownik pedagogiczny wykonujący pracę nauczycielską określoną w Karcie Nauczyciela może przejść na wcześniejszą emeryturę na 2 sposoby:

  1. bez względu na wiek
  2. we wcześniejszym wieku emerytalnym z uwagi na zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Emerytura bez względu na wiek

Nauczyciele mogą przejść na tzw. emeryturę bez względu na wiek albo z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Różnice w warunkach wymaganych do ich przyznania dotyczą m.in. wymiaru czasu pracy nauczycielskiej, konieczności rozwiązania stosunku pracy oraz charakteru ostatniego zatrudnienia.